نظرسنجی

سهولت دسترسی به مرکز خدمات پس از فروش چگونه بوده است؟

نحوه برخورد کارشناسان واحد گارانتی چگونه بوده است ؟

تا چه میزان از کیفیت خدمات ارائه شده رضایت دارید؟

میزان رضایت از قیمت قطعات و خدمات ارائه شده به چه اندازه است؟

ميزان تعهدات شرکت نسبت به زمان ارائه خدمات تا چه اندازه انجام پذيرفته است؟

ميزان کيفيت خدمات شرکت با توجه به انتظارات شما تا چه حد رضايت بخش است ؟

آیا گارانتی رویال را به دیگران توصیه میکنید؟